fbpx
logotype

รวม Requirement รอบ Portfolio แพทย์ TCAS 67 สำหรับเด็กนานาชาติ

น้อง ๆ โรงเรียนอินเตอร์ ที่อยากเรียนหมอ มีความสนใจเข้ารอบ Portfolio แพทย์ TCAS 67 ฟังทางนี้! วันนี้พี่ๆ ทีม ignite A* มีอัพเดท Requirement จากคณะแพทย์ศาสตร์ในแต่ละมหาวิทยาลัยยอดฮิต ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ศิริราช, แพทย์ Swu-Nott, แพทย์ CICM, และ KMITL มาฝากกัน สำหรับน้อง ๆ ที่จบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยโดยเฉพาะ จะหลักสูตรอังกฤษหรืออเมริกา ก็ติดหมอรอบพอร์ตกับมหาวิทยาลัยในฝันได้ทุกคน ถ้าพร้อมแล้ว ไปติดตามกันได้ที่ข้อมูลด้านล่างเลยคร้าบ

all requirement for applying for faculty of medicine in a university in Thailand for international students.

แพทย์ศิริราช (Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University)

ศิริราชมีคณะแพทย์ศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีอายุถึง 127 ปี โดยมีการพัฒนาการศึกษาแพทย์ให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ทั้งการสอนด้วย Creativity และเน้นให้เกิด Innovation นักศึกษาสามารถ Feedback อาจารย์ได้หลังจบคลาสเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีเครื่องมือการเรียนที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีโควต้าที่ใช้ในการไปแลกเปลี่ยนเรียนหมอที่ต่างประเทศอีกด้วย 

อยากเข้าแพทย์รอบพอร์ตที่ศิริราช ศึกษาข้อมูลด้านล่างได้เลย!

โครงการความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

รับสมัคร 

1 – 22 ธันวาคม 2566 

Requirements 

สำเร็จการศึกษา Grade 12 หรือ Year 13 

GPA Grade 11 – 12 ไม่ต่ำกว่า 3.5

ผลการสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

IELTS มากว่าหรือเท่ากับ 7.0 

TOEFL iBT มากว่าหรือเท่ากับ 100 

Portfolio 

Personal Statement อ่านเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1h2_Vn6aCOLDLka8FsNbqetjqmPd9I-Y7/view?usp=drive_link

Swu-Nott

หลักสูตร Med SWU จะจบมาได้ปริญญา 2 ใบ เมื่อเรียนครบ 6 ปี การเรียนจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ตามนี้:

-ช่วงปี 1-3 นิสิตจะได้เรียนรายวิชาที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม ชั้นพรีคลินิค เมื่อจบการเรียนที่กำหนด จะได้รับปริญญา Bachelor Degree of Medical Sciences (B.Med.Sci) จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

-หลังจากจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม นิสิตจะกลับมาศึกษาต่อที่คลีนิคที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติอีก 3 ปี จนจบชั้น จึงจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เส้นทางสู่การเป็นหมอที่ Swu-Nott เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถเป็นแพทย์ได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

อยากติดแพทย์ Swu-Nott รอบพอร์ตแพทย์ พร้อมรับปริญญา 2 ใบ ศึกษาข้อมูลด้านล่างได้เลย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตโครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร 

รับสมัคร

27 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 66 

Requirements 

Transcript ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 – 11 หรือ 12 

ระบบ A Level 

  • A Level : A Level อย่างน้อย 3 วิชา (ฺBiology ไม่ต่ำกว่า B , Chemistry ไม่ต่ำกว่า B และ Math หรือ Physics ไม่ต่ำกว่า B 
  • IGCSE : Bio และ Chem ไม่ต่ำกว่า A และ Math หรือ Physics ไม่ต่ำกว่า B 

(ต้องมี Pre – determined grade ไม่ต่ำกว่า B ในวิชา Bio , Chem และ Math หรือ Physics 

ระบบ IB Diploma 

  • มีคะแนนรวมอย่างน้อย 5 วิชาไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 

IB Bio , Chem และ Math หรือ Physics ไม่ต่ำกว่า 3 

(กรณีศึกษาอยู่ Pre – determined IB score วิชา Bio , Chem และ Math หรือ Physics ไม่ต่ำกว่า 4)

IELTS UKVI อย่างน้อย 7.0 

(overall ไม่ต่ำกว่า 6.5 ผลคะแนนมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน) 

BMAT มีอายุไม่เกิน 2 ปี 

Portfolio 

อ่านเพิ่มเติม: https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/4120231017113603.pdf 

Requirement for Med CICM, SWU-NOTT, and KMITL.

CICM (วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์)

CICM มีจำนวนนักเรียนที่มาจากหลักสูตรนานาชาติมากถึง 70% โดยวัตุประสงค์ของ CICM คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ที่นี่จะจัดหลักสูตรร่วมกับแพทย์ธรรมศาสตร์ โดยจะเรียนที่ CICM 3 ปีแรก และ 3 ปีหลังจะไปขึ้นตรงกับคลินิคคณะแพทย์ เมื่อเรียนจบมาแล้วจะได้รับการรับรองจากแพทย์สภา ซึ่งที่ CICM นักเรียนแพทย์จะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และเรียนภาษาอังกฤษล้วนกับครูชาวต่างชาติ ซึ่ง CICM มีการร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ และยังใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีขั้นสูงในการศึกษา ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่น้องๆ อินเตอร์ด้วยครับ

อยากเข้ารอบ Portfolio แพทย์ที่ CICM ศึกษาต่อด้านล่างได้เลย!

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

รับสมัคร 

13 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 66 

Requirements 

Transcript ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 – 11 หรือ 12 

ระบบ A Level 

A Level อย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E

ระบบ IB Diploma 

มีผลคะแนนรวมจาก 5 วิชา และ 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน 

ผ่าน EE , TOK , CAS ตามเกณฑ์ IBO 

*สถาบันยกเว้นการเรียนบางวิชาในปี 1 สำหรับ IBDP Higher Level สูงกว่า 4-5 ขึ้นไป 

คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่่ง) 

IELTS 6.5 หรือ 

TOEFL 79 หรือ 

TU Get 550 

BMAT  มีอายุไม่เกิน 2 ปี 

Portfolio 

อ่านเพิ่มเติม: http://www.cicm.tu.ac.th/cicmN4/academicUDetail.php?ID=MQ== 

KMITL (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

KMITL จะมุ่งเน้นในแง่ของการวิจัย มีห้องวิจัยเซลล์ทั้งวัดไฟฟ้าเซลล์ และทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเซลล์ โดยนักศึกษาจะได้เรียนในสามปีแรก ทั้งการวินิจฉัย และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงให้นักศึกษาวิจัยในส่วนที่ตนเองสนใจ เพื่อนำไปต่อยอดในปีที่ 4 และมีการใช้เทคโนโลยีอย่างร่างครูใหญ่แบบดิจิทัลร่วมกับร่างหุ่นและร่างจริง พร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งทั้งหลักสูตรเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เหมาะกับน้อง ๆ อินเตอร์ที่สนใจอยากเป็นแพทย์ทุกคน

ศึกษาข้อมูลได้เพิ่มเติมด้านล่าง! 

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับสมัคร 

1 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566 

Requirements 

สำเร็จการศึกษา Grade 12 หรือ Year 13 

GPA Grade 11 – 12 ไม่ต่ำกว่า 3.25 

ระบบ A Level 

เกรด Biology , Chem และ Math หรือ Physics ไม่ตำกว่า A หรือ A* 

ระบบ IB 

คะแนน IB Bio, Chem และ Math หรือ Physics ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน 

คะแนนภาษาอังกฤษ 

TOEFL (Paper-based Test) ไม่ต่ำกว่า  580

TOEFL (Computer-based Test) ไม่ต่ำกว่า240

TOEFL (Internet-based Test) ไม่ต่ำกว่า 94

IELTS (Academic-Module)ไม่ต่ำกว่า 7.0 (overall)

CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 90

Personal statement 

BMAT  with scores in Section 1 and Section 2 no less than 4 and section 3 no less than 2.5C

อ่านเพิ่มเติม https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2567_1_news1_3029_2023_10_30-13-44-34_df902.pdf 

บทความอื่นๆ สำหรับน้องอินเตอร์ที่สนใจอยากเรียนหมอ

คลิกที่รูป เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้เลย!

how to apply for med rama by portfolio by Alisha
แชร์ประสบการณ์จากน้องอินเตอร์ เตรียมตัวสอบเข้าแพทย์รามา (Med Rama) ปี 66 รอบ Portfolio By พี่ Alisha, Brighton College Bangkok
journey to medical school for international school from RIS international students.
เปิด Journey การเตรียมตัวสู่การเข้าแพทย์รอบ 1 โดย น้อง ๆ RIS รอบ Portfolio แพทย์ ติดหมอ 10 คนยกแก๊งค์!

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเส้นทางสู่การเป็นหมอ กับ 4 คณะแพทย์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือหากน้องๆ อินเตอร์ คนไหน ที่ยังไม่มั่นใจใน Portfolio แพทย์ของตัวเอง ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในแง่ของการทำพอร์ต ไปจนถึงการทำกิจกรรม และการซ้อม MMI สามารถติดต่อ ignite A* ได้ผ่านทาง LINE @igniteastar หรือคลิกเพิ่มเพื่อนที่ปุ่มด้านล่างได้เลยครับ! 

สำหรับวันนี้ทีมงาน ignite A* ก็ขอฝากเส้นทางสู่การเป็นหมอสำหรับน้องอินเตอร์ ที่ต้องการเข้าแพทย์รอบพอร์ตไว้เพียงเท่านี้ ไว้พบกับความรู้ดีๆ ได้ในบล็อกหน้าครับผม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *