fbpx
logotype

คอร์สติวแบบเข้มข้น สำหรับน้องๆโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB Diploma ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วทุกมุมโลก เตรียมพร้อมเทคนิคตีโจทย์ Past Paper โดยครูผู้เชี่ยวชาญ ตะลุยเนื้อหาแน่น วิเคราะห์คำตอบ สอบผ่านทั้ง 6 รายวิชา สำหรับยื่นศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

shape
Our Course
IB Language and Literature
IB Mathematics, Further Mathematics
IB Chemistry
IB Physics
IB Biology
IB Business Management
IB Individuals and Societies

1 On 1 IB

การเรียนแบบ 1 On 1 สามารถเลือกได้ว่า จะเรียนแบบตัวต่อตัวกับครู หรือ สามารถจัดกลุ่มเล็กๆ มาเองได้ โดยทีมครูโปรไฟล์ระดับเทพ เลือกเรียนเนื้อหาที่ต้องการ เวลาในการเรียนและสไตล์การเรียนที่น้องๆชอบ

 • เน้นการดูแลแบบใกล้ชิด สอนตัวต่อตัว
 • แก้ไขจุดอ่อน แบบรายบุคคล
 • Design Class ได้เอง ไม่ว่าจะเน้นทำโจทย์ หรือเจาะบางบทที่ไม่เข้าใจ
private tutor class for ib,ap,igcse,a-level - ignite a star
TEACHER

IB Biology

TEACHER

IB Chemistry

TEACHER

IB Physics

TEACHER

IB English

TEACHER

IB Biology

TEACHER

IB Chemistry

TEACHER

IB Physics

TEACHER

IB English

IB คืออะไร?

A young student is studying an IB courses with Ignite A*.

IB (International Baccalaureate) คือ หลักสูตรที่ประยุกต์จากระบบการศึกษาต่างๆทั่วโลก เพื่อที่จะเอาคะแนนไปยื่นเข้าสอบหรือสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก ใช้แพร่หลายทั่วโลกมากกว่า 125 ประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งหลักสูตร นี้ก็เพื่อให้มีระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี (2 ปีสุดท้ายก่อนเรียนจบ High school) โดยหลักสูตรนี้จะสอนให้นักเรียนในระบบฝึกคิดเชิงวิพากษ์ ควบคู่ไปกับการศึกษาวัฒนธรรมอื่นๆ ผ่านการเรียนภาษานั้นๆ นักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนระบบ IB จึงมีทักษะที่จะเป็นผู้ริเริ่มที่คำนึงถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมในอนาคตได้อย่างดี

เรียน IB กับ ignite A*

สอนโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอน ปรับแต่งกำหนดบทเรียนที่เหมาะสม เลือกเวลาเรียนเอง

จัดเวลาเรียนเองได้

สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ น้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ ตามความเหมาะสมกับไลพ์สไตล์ตัวเอง

เรียน Private 1 on 1

เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอน ปรับแต่งกำหนดบทเรียนที่เหมาะสม เลือกเวลาเรียนเอง

เรียน Online Anywhere

เรียนที่ไหนก็ได้ผ่าน application สะดวกสบาย ยืดหยุ่นเวลาได้มากขึ้น

Hall of fame

What our students are saying

International Curriculum

shape
image

ข้อมูลทั่วไปสำหรับการสอบ IB

การสอบ IB มีกี่ระดับ?

การสอบ IB นั้นมี 2 ระดับ ได้แก่

 1. Standard Level (SL) เรียนเนื้อหาพื้นฐาน แต่อาจจะแน่นไม่พอยื่นใช้เข้ามหาวิทยาลัยได้
 2. Higher Level (HL) เรียนยาก เนื้อหาลึกกว่า  โดยบางวิชาสามารถโอนหน่วยกิตได้ตอนเข้ามหาวิทยาลัย

IB มีทั้งหมดกี่วิชา?

IB Diploma Program มีวิชาอยู่ 6 กลุ่มดังต่อไปนี้

 1. Studies in language and literature (Language A) 
 2. Language acquisition (Language B) เช่น French, Spain, German
 3. Individuals and Societies เช่น Philosophy, Economics, and Business and management
 4. Sciences เช่น Physics, Chemistry, and Biology
 5. Mathematics เช่น Mathematics (SL, HL), Further Mathematics
 6. The Arts เช่น Visual arts, Film, Music, Dance, and Theatre

 

ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องเลือกว่าในวิชาเหล่านี้ 3-4 วิชาไหนจะเลือกเป็น Higher level ที่เรียนเป็นวิชา Core หลัก และวิชาที่เหลือจะนับเป็น Standard level โดยวิชา higher ควรเป็นวิชาที่สอดคล้องกับคณะที่อยากจะเรียนตอนเข้ามหาวิทยาลัย ถ้า Higher เรียนเเล้วได้เกรดที่ต่ำก็ drop เป็น Standard ได้

3 เงื่อนไขที่นักเรียนต้องทำก่อนสอบ IB

 1. Theory of Knowledge (ToK) เป็นวิชาที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และสังคม เช่น ความเข้าใจ อารมณ์ ภาษาและเหตุผล ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึงกฏระเบียบในแนวทางวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของโลก เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ฝึก critical thinking  วิธีการคิดอย่างมีเหตุมีผล หาที่มาที่ไปของสิ่งที่กล่าวอ้าง เป็นต้น เรียนไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมงและเขียน Essay 1,200-1,600 คำ 
 2. Extended Essay (EE) เป็นการเรียนเพื่อการเขียนเรียงความในหัวข้อที่ตนเองสนใจ เพิ่มทักษะการทำวิจัยค้นคว้า โดยจะต้องเขียน Essay ที่มีจำนวนคำไม่เกินกว่า 4,000 คำ  
 3. Creativity, Action, Service (CAS) กิจกรรมนอกโรงเรียนที่นักเรียนต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงในแต่ละกิจกรรมการทำโครงงานที่ประกอบไปด้วย ความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลดีต่อ Portfolio ของนักเรียนในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย
  – Creativity หมายถึงกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ
  – Action หมายถึงกิจกรรมการเล่นกีฬา
  – Service หมายถึงการมีส่วนร่วมและทำกิจกรรมเพื่อสังคม

จำนวนวิชาเรียน IB ทั้งหมดนั้นบังคับให้เลือก 6 วิชา

Language 2 วิชา (เด็กไทยมักเลือก Eng & Thai)

Mathematics และ Computer science อยางน้อย 1 วิชา

Science อย่างน้อย 1 วิชา

Social studies / humanities อย่างน้อย 1 วิชา

สามารถเลือก Art or Creativity ได้ วิชา แต้ถ้าไม่ต้องการเลือก สามารถเลือก Mathmetics, science หรือ social studies/humanitie แทนได้

ระบบคะแนน (Grading) และการประเมิน (Assessment)

 • คะแนนเริ่มต้นที่ 1 ต่ำสุด ถึง 7 สูงสุด โดยนักเรียนต้องผ่านข้อสอบเขียนของแต่ละวิชา ซึ่งตรวจโดยกรรมการอิสระของ IB บวกกับการประเมินผลรวมจากโรงเรียน 
 • คะแนนเต็มของ IB คือ 45  ซึ่งจะมาจาก 6 กลุ่มวิชา ที่มีคะแนนเต็มวิชาละ  7  คะแนน   รวมเป็น 42 คะแนน  และอีก 3 คะแนนจากผลงานส่วน TOK และ EE)
 • นักเรียนต้องได้อย่างน้อย 28 คะแนนและผ่านการประเมิน creativity, action, service จึงจะได้ประกาศนีบัตร

IB แตกต่างจากระบบการเรียนอื่นอย่างไร

 • กระตุ้นให้นักเรียนในทุกช่วงวัยคิดเชิงวิพากษ์ สนใจที่จะท้าทายกับสมมุติฐานและตั้งคำถามในเรื่องต่างๆ 
 • ประยุกต์ใช้ข้อมูลวิจัยและโรงเรียนในเครือข่ายทั่วโลก
 • สนับสนุนให้นักเรียนในทุกช่วงวัยศึกษาบริบททางสังคมทั้งในชุมชนของตัวเองและของโลก
 • พัฒนาทักษะภาษา ให้นักเรียนพูดได้หลายภาษา