fbpx
logotype

เตรียมตัวสอบวัดระดับ IGCSE สำหรับน้องๆระบบการเรียนแบบอังกฤษ คว้าเกรด A* ยื่นคะแนนเพื่อเรียนวิชาที่ต้องการในระดับ A-Level หรือเทียบวุฒิคู่เพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย น้องๆสามารถเลือกวิชาหลักตามเเผนการเรียนและบอร์ดสอบ เช่น English, Mathematics, Physics, Chemistry & Biology

shape
Our Course
IGCSE English (First or Second Language) and Literature
IGCSE Chemistry
IGCSE Physics
IGCSE Biology
IGCSE Mathematics, Additional Mathematics
IGCSE Business Studies
IGCSE Social Sciences
IGCSE Computer Science

Mini Class IGCSE subjects – May June 2025

คอร์สเรียนระดับ Foundation & Intensive คอร์สปูพื้นฐานและคอร์สเนื้อหา ก่อนสอบ IGCSE บอร์ด CIE & Edexcel รอบ May-June 2025

พาน้องๆ ปูพื้นฐานเนื้อหาในข้อสอบ IGCSE เพื่อต่อยอดในคอร์สตะลุยเนื้อหาการทำข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด พร้อมทั้งเทคนิค และ วิธีตอบให้ได้คะแนนเต็ม ได้ A* Keyword ที่จำเป็นต้องมีในคำตอบ การเขียนให้กระชับแต่ได้คะแนน รวมขึ้น Focus การเขียนคำตอบให้ถูกโครงสร้าง รวมถึงในคณิตศาสตร์คุณครูจะสอนเทคนิคที่ต้องใช้ วิธีการใช้เครื่องคิดเลขในการตอบคำถามในห้องสอบ 

ถ้าพร้อมเก็ท A* มาแล้ว มาลงทะเบียนจองคอร์สได้เลยก่อนเต็ม ที่นั่งจำกัดแค่ 5 ที่เท่านั้น
mini class igcse foundation 2024 - ignite a star update
mini class igcse intensive 2024 - ignite a star
mini class igcse advance 2024 - ignite a star

คอร์สเรียนระดับ Advanced ตะลุยโจทย์ก่อนสอบ IGCSE บอร์ด CIE รอบ May-June 2025

ในคอร์สสำหรับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ น้องๆจะได้ทำทั้งหมด 4 Series 12 papers สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ น้องจะได้ทำทั้งหมด 4 series 8 papers ข้อสอบทั้งเหมาะเป็น Extended จำนวนน้อง 5 คนต่อคลาส เพื่อที่คุณครูดูแลอย่างทั่วถึง

พาน้องๆ ทำข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด พร้อมทั้งเทคนิค และ วิธีตอบให้ได้คะแนนเต็ม ได้ A* Keyword ที่จำเป็นต้องมีในคำตอบ การเขียนให้กระชับแต่ได้คะแนน รวมขึ้น Focus การเขียนคำตอบให้ถูกโครงสร้าง รวมถึงในคณิตศาสตร์คุณครูจะสอนเทคนิคที่ต้องใช้ วิธีการใช้เครื่องคิดเลขในการตอบคำถามในห้องสอบ 

ถ้าพร้อมเก็ท A* มาแล้ว มาลงทะเบียนจองคอร์สได้เลยก่อนเต็ม ที่นั่งจำกัดแค่ 5 ที่เท่านั้น

Anywhere IGCSE

คอร์สเรียน Intensive IGCSE Subjects ให้น้องๆ พร้อมสอบ IGCSE ในวิชายอดฮิตอย่าง Chemistry, Biology, และ Math โดยเนื้อหาเหมาะสำหรับน้องที่สอบ Exam board CIE และ Edexcel โดยทีมครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนน้องๆ อินเตอร์ สรุปเนื้อหา 2 ปี ใน 30 ชั่วโมง พร้อมสอบ IGCSE Exam ในคอร์สคุณครูจะพร้อมวิเคราะห์จุดแข็ง และพัฒนาจุดอ่อน เผยเทคนิคการทำข้อสอบให้น้องๆ ได้ A*

IGCSE Subjects จำนวน 5 วิชา

เหมาะกับนักเรียนกลุ่ม ดังนี้

 1. น้องกลุ่ม Year 10 ทบทวนและทำความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
 2. 2. น้องกลุ่ม Year 11 เตรียมความพร้อมสอบแบบ Fast – Track
Course IGCSE Online Anywherer - ignite A Star
IGCSE Chemistry Biology Math Anywhere - Online Cousre Extra Hourse - ignite A Star 2024

1 On 1 IGCSE

การเรียนแบบ 1 On 1 สามารถเลือกได้ว่า จะเรียนแบบตัวต่อตัวกับครู หรือ สามารถจัดกลุ่มเล็กๆ มาเองได้ โดยทีมครูโปรไฟล์ระดับเทพ เลือกเรียนเนื้อหาที่ต้องการ เวลาในการเรียนและสไตล์การเรียนที่น้องๆชอบ

 • เน้นการดูแลแบบใกล้ชิด สอนตัวต่อตัว
 • แก้ไขจุดอ่อน แบบรายบุคคล
 • Design Class ได้เอง ไม่ว่าจะเน้นทำโจทย์ หรือเจาะบางบทที่ไม่เข้าใจ
private tutor class for ib,ap,igcse,a-level - ignite a star
1 on 1 igcse classes - ignite a star

IGCSE คืออะไร?

an asian girl is studying igcse with ignite a star.

IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational) คือ การสอบของประเทศอังกฤษที่ทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.4 ในประเทศไทย โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี (Year 10-11) ซึ่งหากเรียนจบหลักสูตร IGCSE แล้ว สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ อาทิ นำไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร AS, A Level, IB หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

*หมายเหตุ นักเรียนที่สอบ IGCSE ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จะต้องสอบ AS/ A-Level อีก 3 วิชาด้วยจึงจะนำผลไปเทียบวุฒิระดับม.6 ได้

เรียน IGCSE กับ ignite A*

สอนโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอน ปรับแต่งกำหนดบทเรียนที่เหมาะสม เลือกเวลาเรียนเอง

จัดเวลาเรียนเองได้

สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ น้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ ตามความเหมาะสมกับไลพ์สไตล์ตัวเอง

เรียน Private 1 on 1

เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอน ปรับแต่งกำหนดบทเรียนที่เหมาะสม เลือกเวลาเรียนเอง

เรียน Online Anywhere

เรียนที่ไหนก็ได้ผ่าน application สะดวกสบาย ยืดหยุ่นเวลาได้มากขึ้น

Hall of fame

What our students are saying

International Curriculum

shape
image

ข้อมูลทั่วไปสำหรับการสอบ IGCSE

การสอบ IGCSE มีกี่ระดับ?

 1. Core (พื้นฐาน) จะครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นของวิชานั้นๆใช้เวลาน้อยกว่าและจำนวนข้อน้อยกว่าระดับ Extended
  เกรดที่จะได้ ได้แก่ C,D,E,F,G  (การได้แค่เกรด C จะนั้นไม่เพียงพอที่จะเรียนต่อ A- Level)
 2. Extended (ขั้นสูง) ข้อสอบจะมีเนื้อหาขั้นสูงที่ต้องเรียนเข้มข้นกว่าของวิชานั้นๆ ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถมีสิทธิได้คะแนนสูงสุดคือ A*แล้วไล่ไป A,B,C,D,E ตามลำดับ

หากนักเรียนเลือกเรียน IGCSE 9 วิชา แต่ผลสอบปรากฏว่ามี 1 วิชาได้ D ถึงวิชาที่เหลือจะได้ C ขึ้นไป  จะสรุปว่านักเรียนเรียนจบ IGCSE แค่เพียง 8 วิชาเท่านั้น ซึ่งคะแนน IGCSE นั้นจะเป็นตัววัดว่านักเรียนมีความรู้มากพอที่จะต่อ A-Level ในวิชานั้นหรือไม่ ซึ่งบางโรงเรียนอาจจะตัดเกณฑ์ที่ B หรือบางโรงเรียนที่มาตรฐานค่อนข้างสูงมากอาจจะบังคับว่าต้องได้ A เท่านั้นถึงจะอนุญาติให้เรียนต่อ  

ดังนั้นทาง Ignite แนะนำให้น้องๆ เลือกเรียนเป็น Extended มากกว่า Core เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ A* A B เพราะหากได้เพียงแค่ C อาจจะทำให้ตัดโอกาสในการเลือกวิชา A-Level และจะทำให้ record คะแนนของเรานั้นอาจจะดูไม่ดีนักหากได้แค่ C ใน วิชา Core บางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอาจจะมองว่าเรานั้นศึกษาวิชานั้นไม่แน่นพอ

วิธีการให้คะแนนของ Examiner

การตัดเกรดของ IGCSE กับ A- Level นั้น ไม่ได้ตัดคะแนนว่าถ้าได้ 80% จะได้ A ได้ หรือ 70% ขึ้นไปจะ ได้ B  แต่การคิดเกรดนั้นจะมาจาก 3 ปัจจัย 

 1. คะแนนดิบที่นักเรียนสอบได้ 
 2. คะแนนที่ได้เมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ในรอบสอบ 
 3. มาตรฐานความยากของข้อสอบปีนั้น 

แปลว่าหากบางปี คะแนนดิบ 75% ก็อาจจะได้ A* แต่บางปีถึงทำได้ถึง 90% อาจะได้แค่ A

IGCSE มีทั้งหมดกี่วิชา?

IGCSE มีทั้งหมดประมาณ 77 วิชา โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา ได้แก่

 1. Creative and professional: Accounting, Drama, Music, Art and Design
 2. English language and literature
 3. Humanities and Social Sciences: Economics, Geography, History, Business Studies, Travel and Tourism
 4. Language: Thai, English (First or Second Language), Chinese, Japanese, Korean, Arabic, German, French
 5. Mathematics: Mathematics, Cambridge International Mathematics, Additional Mathematics
 6. Sciences: Agriculture, Biology, Chemistry, Physics

ในส่วนของการเลือกวิชาเรียนนั้น รายวิชาที่เปิดในแต่ละโรงเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วย บางวิชาเปิดแค่ในเมืองนอก หรือเฉพาะโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษในประเทศไทย  แต่จริงๆ แล้วการสอบวิชานี้ไม่ได้กำหนดว่าผู้สอบต้องต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติเท่านั้น 

ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นการเขียนแสดงคำตอบ มีน้อยมากที่เป็น Multiple Choice โดยนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาตามจำนวนวิชาที่โรงเรียนนานาชาติของตัวเองกำหนด ซึ่งส่วนมากแล้วจะได้เลือกทั้งวิชาบังคับและเสรีรวมกันประมาณ 7-11 วิชา  โดยในส่วนของวิชาบังคับที่เด็กทุกคนต้องเรียนคือ Mathematics, English, Science (ซึ่งในบางโรงเรียนอาจแยกเป็น Biology, Chemistry, Physics)  หรือภาษาไทย สำหรับเด็กไทย เป็นต้น  

วัตถุประสงค์ของการเลือกเรียนวิชา IGCSE อื่นๆ นั้นมีเพื่อให้นักเรียนเรียนได้กว้างและครบองค์ความรู้ที่สุด เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจและค้นหาตัวเองว่าชอบวิชาแนวไหน ถนัดศาสตร์ด้านใด เพื่อปูทางการเลือกคณะในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต  ดังนั้นจึงแนะนำให้นักเรียนเลือกเรียนให้ครบทุกหมวด ทั้งหมวด Language, Math, Science,  Humanities และ Creativities และ Art and design โดยต้องคำนึงถึงวิชาที่จะเรียนต่อตอน A- Level ด้วยแต่เนิ่นๆ เพราะจะมีบางวิชาที่หากไม่เลือกเรียนตั้งแต่ IGCSE ก็จะไม่สามารถเลือกเรียนตอนเข้าสู่ Program A-Level ได้ ดังนั้นหากนักเรียนสนใจจะเรียนคณะแพทย์ หรือวิศวะ แล้วไม่ได้เลือก Biology Physics Chemistry ไป ก็อาจจะพลาดโอกาสเข้าคณะเหล่านั้นไปอย่างน่าเสียดาย 

ค่าสมัครสอบ IGCSE

ค่าสมัครสอบโดยทั่วไปราคา 6,035-9,430 บาทต่อวิชา (แล้วแต่วิชา) ในกรณีที่สมัครสอบล่าช้ากว่ากำหนด ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า (Late Entry) ด้วย (อ้างอิงจากราคาของ British Council หากสมัครที่ Harrow International School ราคาจะสูงกว่านิดหน่อย)

สถานที่สมัครสอบ

 1. โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ เช่น Harrow, Shrewsbury, Bangkok Patana จะจัดสอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง
 2. องค์กรที่เปิดสอบให้กับนักเรียนทั่วไปซึ่งได้แก่ British Council
 3. โรงเรียนนานาชาติ Harrow เปิดโอกาสให้นักเรียนภายนอกเข้าไปสอบได้ด้วย

สถานที่สอบ

 1. โรงเรียนนานาชาติที่ศึกษาอยู่
 2. ถ้าสมัครสอบกับ British Council ให้ติดตามประกาศจากทาง British Council อีกครั้ง ทั้งนี้ปัจจุบันใช้สนามสอบที่ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนเพลินจิต
 3. ถ้าสมัครสอบกับ Harrow International School สอบที่ Harrow International School