ครูกวาง
(Kirana Kittikoonthana)

Active Learning ฝึกจริงผ่านการ Scaffold แบบเรียน กับครูกวาง IELTS 8.5
English

Teaching Experience

  • ประสบการณ์สอนหลักสูตรอินเตอร์มากกว่า 7 ปี ในกลุ่มวิชา IGCSE EFL & ESL, A-Level EFL, IELTS, SAT ร่วมถึงวิชาในกลุ่ม Social Sciences
  • CELTA TEFL Certified Teacher
  • IELTS Teacher Training Certification from IDP Australia

Education

Thammasat University

BA Journalism and Mass Communication

Teaching Technique

Active Learning Classroom

คลาสการเรียนของครูกวางเน้นการเรียนรู้ผ่านการฝึกทำจริงโดย Scaffolding แบบฝึกหัดและ Guided Practice สร้างพื้นที่ให้น้องๆสามารถเข้าใจบทเรียนผ่านการลองผิดลองถูก

Tips & Tricks

นอกจากเนื้อหาหลักแล้ว ครูกวางจะคอยแนะนำเทคนิคการทำโจทย์เพื่อให้น้องๆไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอน

Opening Subjects

  • IGCSE English (First or Second Language)
  • IGCSE Literature (All Subjects)
  • IB Language and Literature
  • IB Literature
  • IELTS
  • SAT Verbal
  • IGCSE Sociology
“The doer alone learneth.” - Friedrich Nietzsche
Kwang - Kirana Kittikoonthana