fbpx
logotype

รวมข้อมูลเรียนต่อ US & UK University Requirements

สวัสดีครับน้องๆ และ ผู้ปกครองในช่วงนี้หลังจากที่น้องๆสอบไม่ว่าจะเป็น IGCSE , IB, AP หรือ A-Level กันเรียบร้อยแล้ว น้องๆ หลายๆ คนก็เตรียมตัววางแผนในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป วันนี้ Ignite A* จึงได้รวบรวมข้อมูลเรียนต่อ US & UK University Requirements มาไว้ให้น้องๆ ได้ศึกษาข้อมูลและวางแผนการเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับน้องๆ ต่อไปครับ

US & UK university requirements

US & UK University Application Timeline

USA-Early Round: early November (decision released from mid-December to late January)
-Regular Round: early January (decision released by end of March)
-Notable exceptions are U of Washington (15-Nov), UC (30-Nov), public unis in Texas (1-Dec)
UK-Oxford or Cambridge: 15 October (decision released mid-January)
Medicine, Dentistry, Vet: 15 October (decision released by April)
-Other universities: mid-January (decision released by April)

ภาพรวม US & UK University Requirement

Ignite A* ได้รวบรวมทางเลือกสำหรับน้องๆที่ต้องการยื่นคะแนนในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาโดยแบ่งออกเป็นทางเลือกสำหรับน้องที่ต้องการไป US , UK ครับ 

US University Application 

มหาวิทยาลัยในอเมริกาเจาะจงเกรดเฉลี่ย GPA และคะแนนรายวิชาเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการยื่นเข้า นักเรียนที่มาจากโรงเรียนหลักสูตรอเมริกัน สามารถยื่นเข้ามาวิทยาลัยได้โดยการใช้เกรด GPA รวมกับเกรดจากการสอบ AP (การใช้เกรด AP เดี่ยวๆ โดยไม่มีเกรดเฉลี่ย GPA จะไม่สามารถใช้เข้ามหาวิทยาลัยได้) มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในอเมริกาต้องการคะแนน A level และ IB DP และคะแนนการสอบที่ถือเป็นมาตรฐานอย่าง SAT หรือ ACT และในมหาวิทยาลัยส่วนน้อยที่ไม่ต้องการ A level หรือ IB DP จะต้องใช้เกรด GPA ที่ผ่านการแปลงเกรดแล้วจาก Credential evaluators

UK University Application 

น้องๆ ม.6 สามารถยื่นเข้ามหาวิทยาลัยทุกสถาบันใน UK ได้ผ่าน UCAS หรือผ่านการยื่นตรง โดยทุกมหาวิทยาลัยใน UK รองรับการใช้ A level และ IB DP รวมถึงมีการเจาะจง A level ที่ต้องใช้ในการเข้าเรียน แต่ในส่วนของ IB DP จะมีแค่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เท่านั้นที่ต้องการ ซึ่งในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ต้องการ IB DP จะมีการใช้คะแนน UCAS Tariff point แทน ซึ่งเกรดรายวิชาของ IB สามารถใช้แปลงเป็น Tariff point เพื่อใช้เข้ามหาวิทยาลัย ตาม Requirement ของมหาวิทยาลัยนั้นๆได้

ทางเลือกสำหรับ : US University Application

US Admission Steps

 1. ยื่นใบสมัคร รอบ  Early round ช่วงต้นเดือน  Nov
 2. ยื่นใบสมัครรอบ รอบ regular round ช่วงต้นเดือน Jan
 3. Review เอกสารทั้งหมดช่วงปลาย  Mar
 4. ตัดสินใจใน enroll มหาวิทยาลัย 1 May 
 5. เปิดเทอมช่วง Fall / Autumn ในเดือน Aug – Sep

US Admission Requirements

Academics (Stats)
Transcript
Grades: เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการ Admission เข้า US university (ยกเว้นน้องที่มีความสามารถพิเศษ non-traditional areas: athletes, artists, musicians)

G9-12 (Y10-13) term grades รวมกับ External exam ดังนี้
-IB: IB predicted grades
-A-Level: GCSE/IGCSE exam results + AS exam results (if available) + A-level predicted grades
-AP: AP exam scores – น้องๆเลือกคะแนน AP ในวิชาที่ได้ Strong AP score

Note:
US university รับ school transcripts ของโรงเรียนไทยโดยไม่จำเป็นต้องมี External exam result
คะแนน IB/A-Level/AP สุดท้ายที่ดีสามารถนับเป็นหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ข้ามหลักสูตรระดับเบื้องต้นได้ โดยที่นโยบายแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัย
โรงเรียนส่วนใหญ่ที่มีหลักสูตรแบบอังกฤษจะไม่ส่งเกรดภาคเรียนไปยังมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ยกเว้นShrewsbury Bangkok
TestsEnglish Proficiency Tests: TOEFL iBT, IELTS Academic, or DET (pick one)
-US unis รับทั้ง 3 ตัว
-สำหรับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ สามารถยกเว้นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ หากนักเรียนเรียนในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอนตลอดสี่ปีของโรงเรียนมัธยม
-Goal for top US unis:
1)Minimum target – TOEFL 100 or IELTS 7.5
2)High target – TOEFL 110 or IELTS 8.0

SAT or ACT (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
-Most unis switch to SAT/ACT-optional
-Top unis still prefer to see SAT or ACT score
-Take your first SAT or ACT no later than the first term of G11 (Y12)

Goal for top US unis:
-Minimum target – SAT 1400 or ACT 32
-High target – SAT 1500 or ACT 34
Activities
(Stories)
Depth:
Commitment, Initiative, Empathy
Well-lopsided: มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในสาขาที่สนใจอย่างน้อย 1 สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกของมหาวิทยาลัย
Breadth:CommitmentWell-rounded: commitment to sports, music, art & design and/or other hobbies
Essaysเริ่มเขียนเรียงความของมหาวิทยาลัยได้ไม่เกินช่วงปิดภาคฤดูร้อนหลังจาก G11 (Y12)

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ใช้ระบบ Common App มีแจ้งรายงานส่วนบุคคลทั่วไป (หนึ่งฉบับถูกส่งไปยังทุกมหาวิทยาลัย) และเขียนเพิ่มเติมสำหรับแต่ละมหาวิทยาลัย)
จำนวนการเขียนเสริมแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัย

Sample US essays and analysis

Recsจากเจ้าหน้าที่โรงเรียนสามคน: ครู G11-12 (Y12-13) สองคนเพื่อเขียนจดหมายแนะนำครูและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเพื่อส่งรายงานโรงเรียนและจดหมายแนะนำที่ปรึกษา
Interviewsมีเพียง top Unis ใน US ที่การสัมภาษณ์จะถูกดำเนินการโดย Local alumi

US Resources

 • US college application system
 • Commonly-used university rankings

US News Undergrad Ranking by Subject, e.g. Engineering, Computer Science

ทางเลือกสำหรับ : US University Application

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่นักศึกษาจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

UK Admission Steps

 1. สมัคร UCAS โดยเลือกสูงสุด 5 universities ช่วง 15-Oct หรือประมาณกลางเดือน Jan (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย และ โปรแกรม) 
 2. Take admission tests (ถ้ามี), ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง (Oct-Nov)
 3. Interview (ถ้ามี)
 4. Review all the offers and confirm firm & insurance choices
 5. Take external exams (A-level, IB, AP)
 6. รอวันประกาศผล และ ตัดสินใจสำหรับ Clearing เลือกมหาวิทยาลัย 
 7. University term เริ่ม ช่วง Sep – Oct

UK Admission Requirements

Academics (Stats)
Transcript
Grades: เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยใน UK สำหรับนักเรียนทุกคน
โดยทั่วไปแล้ว มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรไม่สนใจเรื่องเกรดภาคเรียน มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรบางแห่งอาจขอเกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลายจากนักเรียนในหลักสูตรอเมริกันเท่านั้น.

มหาวิทยาลัย UK ส่วนใหญ่ใช้ external exam, และ predicted grades ในการยื่น

IB: IB predicted grades
A-Level: GCSE/IGCSE exam results + AS results (if applicable) + A-level predicted grades
AP: AP exam scores (score of 5 in 3 to 5 subjects depending on unis)
Predicted grades ของน้องๆควรเกินจากที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ใน requirements

Conditional offers ประกอบด้วย:
-Overall grades, e.g. A*AA for A-Level, 39 overall IB
-Grades for specific subjects, e.g. A* in A-Level Maths, 766 in HL with 7 in Biology

Curriculum rigor: มหาวิทยาลัยใน UK เข้มงวดเกี่ยวกับการรวมวิชาสำหรับแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจะต้องค้นหาเงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยก่อนสมัคร
TestsIELTS Academic
-UKVI ไม่จำเป็น เว้นแต่ว่านักเรียนวางแผนที่จะเข้าโปรแกรมพื้นฐาน
บางมหาวิทยาลัยรับ TOEFL
-Goal: IELTS overall 7.5 พร้อม band score 7.0 จะเป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับทุกโปรแกรม Technical programs เช่น วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรม ของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีการแข่งขันสูงมักจะต้องการน้อยกว่า: คะแนนรวม 7.0 และคะแนนรวม 6.5

Admission tests: vary by program
-Oxford
-Cambridge
-UCL: few programs require TSA
-BMAT: medicine
-UCAT medicine
-LNAT: law
-STEP (Math): some quantitative-heavy programs – Level 2 or Level 3
Activities
(Stories)
Depth:
Well-lopsided: showcase a strong passion for the chosen courses

Focus on the academic type of activities
-Readings
-Summer programs
-Online courses
-Research: A-Level EPQ, IB Extended Essay, Independent research
-Internship
-Maker project (engineering), art/design project (art)
Breadth:Well-rounded: commitment to sports, music, art & design and/or other hobbies

UK unis don’t pay much attention to breadth activities.
Personal Statement / Applicationส่ง personal statement 4,000-character ประกับกับ UCAS application 5 มหาวิทยาลัยโดยลงรายละเอียดเกี่ยวกับแรงจูงใจ (motivation) ในการเลือกเรียนในสาขานั้นๆ

Sample UCAS personal statement and analysis
ReferenceCollege counselor (referee) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากอาจารย์ประจำวิชาที่เกี่ยวข้องและส่งการอ้างอิง 4,000 ตัวอักษร
Interviews (if applicable)
มีเพียง Cambridge, Oxford, และบางโปรแกรมของ Imperial engineering programs, medicine/dentistry courses

Recommended Courses จาก Curriculum for UK Universities

IB

TrackRecommendations
MedicineHL Biology, HL Chemistry
STEM courses don’t like SL Math AI or Math Studies
EngineeringHL Math AA or AI, HL Physics
Chemical engineering course: HL Chemistry instead of HL Physics

STEM courses don’t like SL Math AI or Math Studies
Politics & LawAt least one strong essay-based HL

HL Group 1: Studies in Language & Literature
-English A

or

HL Group 3: Individual & Societies
-History, Geography, Economics, Philosophy, or Global Politics
Art & DesignHL Visual Art or HL Design Technology
LanguagesHL English A
Foreign Language course: HL Group 1: Language Acquisition
Business & EconEconomics course: HL Economics. HL Math AA or AI (AA is preferred for competitive unis)
LSE Management course: HL Math AA or AI
Business & econ courses don’t like SL Math AI or Math Studies

A-Level

TrackRecommendations
MedicineA-Level Biology, A-Level Chemistry, A-Level Math or Physics
EngineeringA-Level Math, A-Level Physics, A-Level Further Math (preferred for top unis)
Chemical engineering course: A-Level Chemistry instead of A-Level Physics
Politics & LawAt least one essay-based A-Level: History, Geography, English Literature, Economics, Philosophy, etc.
Art & DesignA-Level Art & Design
LanguagesA-Level English, any A-Level foreign language
Business & EconA-Level Math
Economics: A-Level Further Math, A-Level Economics
Business: A-Level Economics (recommended)

AP - not a common curriculum for top UK unis

TrackRecommendations
MedicineAP Biology, AP Chemistry, AP Calculus BC or AP Physics 1 and 2
EngineeringAP Calculus BC, AP Physics 1 & 2
For top unis: AP Physics C Mechanics & AP Physics C E&M instead of AP Physics 1 & 2
Politics & LawAPs in social sciences & history category
Art & DesignAP Studio Art
LanguagesAP English Language, AP English Literature
Foreign language course: an AP foreign language
Business & EconAP Calculus BC, AP Microeconomics, AP Macroeconomics
UK Resources

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *