เตรียมตัวสอบวัดระดับ IGCSE สำหรับน้องๆระบบการเรียนแบบอังกฤษ คว้าเกรด A* ยื่นคะแนนเพื่อเรียนวิชาที่ต้องการในระดับ A-Level หรือเทียบวุฒิคู่เพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย น้องๆสามารถเลือกวิชาหลักตามเเผนการเรียนและบอร์ดสอบ เช่น English, Mathematics, Physics & Chemistry

shape
Our Course
IGCSE English (First or Second Language) and Literature
IGCSE Chemistry
IGCSE Physics
IGCSE Biology
IGCSE Mathematics, Additional Mathematics
IGCSE Business Studies
IGCSE Social Sciences

Mini Class IGCSE

คอร์สเรียนขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 14-16 ปี หรือ Year 9 – 11 ในหลักสูตรการศึกษาระบบอังกฤษ เป็นการเรียนการสอนที่บูรณาการระหว่างความรู้ในแต่ละรายวิชาไปพร้อมกับการฝึกปฎิบัติ เพื่อเป็นวุฒิก่อนศึกษาต่อในช่วงม.ปลาย โดยหากเรียนต่อที่ระบบอังกฤษตามเดิมก็จะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า A-Level หรือชื่อเต็มว่า The General Certificate of Education Advanced Level Certificate ในระดับชั้น Year 12 – 13 (Sixth Form) หรือเปลี่ยนไปเรียนระบบ IB หรือระบบอื่นๆ ได้เช่นกัน

mini class - igcse - ignite a star - feb 2023
TEACHER

IGCSE Math & IGCSE Physics

TEACHER

IGCSE Chemistry & IGCSE Biology

TEACHER

IGCSE Math & IGCSE Physics

TEACHER

IGCSE Chemistry & IGCSE Biology

Choose Your Way of Learning

1 on 1

Personalised Learning Style
Flexible Pace and Lesson Plan
Private Intensive Class or Study with Your Group of Friends

Mini Class

Small Live Group Class, Extra Fun
Effective Compact Lesson Covering All Topics
Select Your Course Based on Your Needs

Hall of fame

What our students are saying

International Curriculum

shape
image
FAQ

คำถามที่พบบ่อย

เรียนหลักสูตร IGCSE เพื่ออะไร?

หลักสูตร IGCSE นั้น น้องๆที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษจะได้ศึกษาในช่วงชั้น Year 10-11 ซึ่งน้องจะต้องสอบผ่านเพื่อเลือกเรียนวิชาต่อในระดับ A-Level ซึ่งเป็นขั้นที่สูงขึ้นในช่วง Year 12-13 (เทียบเท่าม.5-6) จากนั้นนำผล IGCSE และ A-Level ไปยื่นคู่กันเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาและยื่นเข้าคณะที่ต้องการระดับมหาวิทยาลัย

ควรเริ่มเรียน IGCSE ตอนไหน

สำหรับการติว IGCSE นั้นสามารถเรียนล่วงหน้าได้ น้องๆบางคนอาจเตรียมการเรียนตั้งแต่ช่วง Year 9 เพื่อจะได้เข้าใจบทเรียนในโรงเรียนได้มากยิ่งขึ้นและทำให้มั่นใจว่าจะสามารถเก็บเกรด A* มาได้ หรือน้องๆอาจเรียนควบคู่กับการเตรียมสอบในช่วง Year 10-11 เลยก็ได้เช่นกัน

วิชาที่เลือกเรียนใน IGCSE มีผลต่อการศึกษาในขั้นสูงขึ้นหรือไม่?

โดยทั่วไปน้องๆจะเลือกเรียน IGCSE กันประมาณ 5-11 วิชา โดยวิชาที่เลือกนั้นก็จะมีผลต่อการศึกษาต่อในระดับ A-Level ดังนั้นน้องๆควระเริ่มวางแผนการเรียนในอนาคตว่าสาขาที่ต้องการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นต้องการผล IGCSE & A-Level วิชาใด ซึ่งน้องๆอาจจะเลือกเรียนวิชาให้ครอบคลุม ทั้ง Math, Science, English รวมถึงวิชาเสริมอื่นๆเช่น กลุ่ม Humanities หรือ Foreign Language