ครูฮัลเล่ย์
(Suppakit Patthanapitoon)

เปลี่ยน Biology ให้เป็นเรื่องสนุก ด้วยประสบการณ์สอนมากกว่า 9 ปี
Biology

Teaching Experience

  • ประสบการณ์สอนด้าน Biology มากกว่า 8 ปี 
  • ครูผู้เขียนบทความในนิตยสาร The Standard และโปรดิวเซอร์ รายการ Nerd Loyalty พอดแคสต์ด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย
  • นอกจากนี้ครูฮัลเล่ย์ยังเป็น Academic Content Manager จัดทำข้อมูลด้านวิชาชีววิทยา และเป็น Copywriter ให้กับ TEDxBangkok และ TEDxMahidol

Education

Mahidol University

BSc Biology

Teaching Technique

Build a Solid Knowledge Base

พาน้องๆทำความเข้าใจจนถึงแก่น เน้นรากศัพท์เพื่อต่อยอดไปสู่บทเรียนขั้นสูง การเข้าใจเนื้อหาหลักอย่างแท้จริงจะทำให้น้องๆสามารถประยุกต์ใช้กับโจทย์ขั้นสูงได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Subject Interrelation

เชื่อมโยง Biology ระหว่างชีววิทยากับวิชาอื่นๆและชีววิทยากับโลก มอง Biology ให้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งรอบตัว กระตุ้นความอยากเข้าใจในตัววิชา

Opening Subjects

  • IGCSE Biology
  • A-Level Biology
  • IB Biology
  • O-Level
  • BMAT Biology
  • SAT II Biology
“Biology means the study of life. So, let’s understand our life through Biology!”
Halley - Suppakit Patthanapitoon