คอร์สติวแบบเข้มข้น สำหรับน้องๆโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB Diploma ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วทุกมุมโลก เตรียมพร้อมเทคนิคตีโจทย์ Past Paper โดยครูผู้เชี่ยวชาญ ตะลุยเนื้อหาแน่น วิเคราะห์คำตอบ สอบผ่านทั้ง 6 รายวิชา สำหรับยื่นศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

shape
Our Course
IB Language and Literature
IB Mathematics, Further Mathematics
IB Chemistry
IB Physics
IB Biology
IB Business Management
IB Individuals and Societies

Choose Your Way of Learning

1 on 1

Personalised Learning Style
Flexible Pace and Lesson Plan
Private Intensive Class or Study with Your Group of Friends

Mini Class

Small Live Group Class, Extra Fun
Effective Compact Lesson Covering All Topics
Select Your Course Based on Your Needs

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ระบบ IB ต่างจากระบบอื่นยังไง?

เมื่อเทียบกับหลักสูตรอื่นๆแล้ว หลักสูตร IB จะมีความเป็นสากลมากกว่าโดยไม่ยึดอิงหลักสูตรการเรียนของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลัก นอกจากนี้วิชาในการเรียนค่อนข้างหลากหลาย นักเรียนจะต้องเลือกเรียนจำนวน 6 วิชาจาก 6 กลุ่มวิชา ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าหลักสูตรอื่นๆ IB เน้นกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) รวมถึงผลักดันให้นักเรียนทำกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลดีในกรณีที่ใช้ Portfolio ยื่นศึกษาต่อ

หลักสูตร IB เริ่มเรียนตอนไหน

ปัจจุบันในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่โรงเรียนที่เริ่มสอนหลักสูตร IB ตั้งแต่ช่วงชั้น Primary Years โดยส่วนใหญ่หลายๆโรงเรียนอาจใช้หลักสูตรการสอนอื่นๆ และเปิดสอน IB Diploma ในช่วงมัธยมปลาย โดย IB จะเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างยืดหยุ่น ดังนั้นหากน้องเริ่มเรียนในระดับมัธยมปลาย น้องๆไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ทันเพื่อนที่เริ่มเรียน IB ตั้งแต่ชั้นประถม เนื่องจากหลักสูตรจะมีการเริ่มเรียนรู้ใหม่ในแต่ละระดับชั้น แต่น้องๆอาจเลือกเตรียมบทเรียนล่วงหน้าและทำ Past Papers เพื่ออัพคะแนนให้ดี เนื่องจากจำนวนวิชาเรียนของ IB ค่อนข้างเยอะ

เลือกเรียนหลักสูตร IB หรือ A-Level

หากน้องๆที่รู้ตัวว่าชอบด้านใด หรือมีสาขาวิชาที่อยากศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอาจเลือกเรียนหลักสูตร A-Level เนื่องจากน้องๆสามารถศึกษาเนื้อหาวิชาที่ถนัดได้อย่างลึกและเข้มข้นมากขึ้น และเลือกเรียนเพียง 3-4 วิชา ส่วนหากน้องๆต้องการเรียนกลุ่มวิชาที่หลายหลายก็สามารถเลือกเรียนหลักสูตร IB ซึ่งสามารถนำไปยื่นสมัครมหาวิทยาลัยได้หลากหลายประเทศเช่นกัน อย่างไรก็ตามน้องๆอาจต้องวางแผนการเรียนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากต้องเรียนเนื้อหาที่เยอะจากจำนวนวิชาที่มากกว่า